Raport "Przestrzegania prawa kobiet rodzących w Polsce"

Początek: 2015-10-05 Koniec: 2015-10-31
W tym roku opublikowałyśmy raport o przestrzeganiu prawa rodzących w Polsce, który znajduje się tu http://lepszyporod.pl/raport/

Opracowałyśmy og na podstawie odpowiedzi około 6 tys. respondentek, z którrych 4 tysiące rodziły w trakcie obowiązywania tzw. "Standardów opieki okołoporodowej".

Pomimo, że raport w podstawowej wersji już został opublikowany, posiadamy jeszcze trochę danych do opracowania. Mamy również do uzupełnienia o dane liczbowe raport w wersji angielskiej.

Potrzebujemy osób lub osoby, która uporządkuje dostarczone przez nas dane według okreslonych kategorii oraz kótra uzupełni tłumaczenie raportu o dane liczbowe z polskiej wersji.
Brak zadań