Copywriter - ECO

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów wyszukiwanie informacji udzielanie profesjonalnych porad dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2018-12-31

Opis zadania

Cel

Napisanie artykułów które zostaną użyte na stronie internetowej fundacji w poniższym temacie. Tekst powinien mocno trafiać do wyobraźni czytającego, przedstawiony w sposób prosty i zapadający w pamięć.
Powinien pokazywać nie tylko problem ale i to że każdy z nas na niego wpływa.

Zakres obowiązków

Tematy:
- skutki długofalowe nadmiernego wylesiania
- skutki zaśmiecania lasów i rzek
- zanieczyszczenia powietrza a zdrowie
- zadbaj sam o naszą planetę

Forma rozwiązania

Przesłanie tekstu mailem wraz z oświadczeniem o jego autorstwie i zgodą na wykorzystanie na naszej stronie internetowej.
mail: fundacja@ecofitlife.org
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Tworzyć treści internetowe
  • Praw własności i licencji

Komentarze i rozwiązania Pokaż: