Budowanie bazy danych organizacji i osób zainteresowanych publikowaniem w Journal of Sport and Recreation

umiejętności: tworzenie baz danych wyszukiwanie informacji dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2099-12-31

Opis zadania

Cel

Zadanie służy utworzeniu skutecznych kanałów komunikacji pomiędzy wydawcą pisma (Fundacja IRSiE) oraz organizacjami (np. uczelnie wyższe, instytutu badawcze, organizacje sportowe) i osobami potencjalnie zainteresowanymi publikowaniem artykułów na łamach pisma. Innym ważnym kierunkiem jest dystrybucja informacji o piśmie i udostępnianie wszystkim zainteresowanym (nieodpłatnie), a także promowania tytułu, jako wiarygodnego i ważnego źródła informacji o sporcie i rekreacji.
Zdanie:
- budowanie bazy danych potencjalnie zainteresowanych publikacją
- budowanie bazy danych odbiorców pisma
- promowanie pisma w mediach elektronicznych

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: