Uzupełnianie i aktualizacja opisów sportów tradycyjnych

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów tworzenie i edycia multimediów tworzenie baz danych wyszukiwanie informacji
Termin realizacji: 2099-12-31

Opis zadania

Cel

Uzupełnianie i aktualizacja opisów wybranych sportów tradycyjnych zgodnie z przyjętą strukturą informacji:
1. Nazwa
2. Nazwa w języku rodzimym
3. Miejsce praktykowania (kontynent, państwo, naród)
4. Historia
5. Opis (zasady, zawodnicy, miejsce, sprzęty, urządzenia etc.)
6. Stan obecny:
a) sport niepraktykowany,
b) sport praktykowany (związki, wyniki, zawody, kalendarium mistrzowie etc.)
7. Załączniki (dokumenty, regulaminy etc.)
8. Źródła informacji (książki, artykuły, wywiady, galeria zdjęć, video etc.)
9. Kontakty (związki, federacje, kluby, trenerzy etc.)
Każdy opis powinien być przygotowany w języku polskim i uwzględniać (jeśli to możliwe) wszystkie elementy struktury. Propozycje związane z uatrakcyjnieniem informacji, jej wzbogaceniem czy zmianą, mile widziane.
Ważny byłby bezpośredni kontakt z podmiotami zaangażowanymi w promocję danego sportu (związki, kluby etc.) celem pozyskania możliwie najbardziej aktualnych informacji.

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: