Projekt plakatu wydarzenia

umiejętności: projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2017-07-05
Poszukujemy wsparcia w przygotowaniu wizualizacji graficznej naszego Centrum. Dzięki ulotkom i plakatom będziemy lepiej widoczni w środowisku lokalnym. Chcielibyśmy mieć możliwość łatwej modyfikacji materiałów i dostosowywania ich do konkretnych wydarzeń.
Plakat będzie plakatem wydarzenia - "Warsztaty rodzinne - Mądre wychowanie". Jest to cykl 8 spotkań dla dzieci i rodziców
Osobom zainteresowanym prześlemy pliki graficzne. Możemy przesłać nasze wcześniejsze materiały (plakat, ulotka).

Profil TUTA: www.facebook.com/centrumtuta
Profil Fundacji: www.facebook.com/rodzinanafali

Komentarze i rozwiązania Pokaż: