Baza danych do e-mailngu Newslettera Psycheon

umiejętności: tworzenie baz danych
Termin realizacji: 2017-06-06

Opis zadania

Cel

Cel - dotarcie z informacja do organizacji pacjenckich w Polsce
Zakres - baza 100 adresów do e-mailingu i korespondencji zbiorowej
Forma - plik excell wg zał. formatu

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: