Stworzenie logo fundacji

Początek: 2015-09-05 Koniec: 2015-09-30
Utworzenia logo dla Fundacji Pierwsze Skrzypce. Głównymi celami fundacji są: popularyzacja działalności w zakresie kultury i sztuki, działanie na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie idei wolnej przedsiębiorczości i ekonomii wolnego rynku oraz wspieranie inicjatyw prospołecznych.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Stworzenie logo