Newsletter Psycheon

Początek: 2017-05-29 Koniec: 2017-06-12
Opracowanie graficzne i realizacja IT newslettera.
Opracowanie bazy danych.
Monitoring i ewaluacja e-mailingu
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Baza danych do e-mailngu Newslettera Psycheon