Materiały promocyjne Centrum Wolontariatu Fundacji Hospicyjnej

Początek: 2017-05-11 Koniec: 2017-06-15
Jako fundacja poszukujemy wolontariuszy do akcji charytatywnych. Są to: kwesty, zbiórki żywności, koordynacja eventów itp.

Zależy nam na stworzeniu materiałów promujących wolontariat w naszej fundacji - ulotka, prezentacja i plakat.
Potrzebujemy materiałów, które zachęcą osoby w różnym wieku do zaangażowania się w wolontariat akcyjny.
Chcemy pokazać, że wolontariat Fundacji Hospicyjnej jest dla każdego. Nie mamy podziałów wiekowych, kompetencyjnych itp. Zadania dostosowywane są do indywidualnych chęci i możliwości.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Plakat wolontariacki - hasło główne