Prawokultury.pl

Początek: 2017-04-10 Koniec: 2017-10-31
Szukamy wolontariuszy i wolontariuszek, do wsparcia działań komunikacyjnych Fundacji w zakresie projektu prawokultury.pl

Zadania:
➡ przegląd i aktualizacja baz danych kontaktowych Fundacji w obszarze związanym z prawem autorskim;
➡ wyszukiwanie nowych kontaktów i kanałów komunikacji do instytucji i osób działających w obszarze prawa autorskiego;
➡ redagowanie i wysyłka komunikatów związanych z projektem prawokultury.pl .

Prawokultury.pl to serwis edukacyjny mający za zadanie w przystępny i rzetelny sposób informować o wszelkich kwestiach związanych z prawem autorskim. Strona powstała w ramach finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe projektu „Przyszłość prawa autorskiego”. Staramy się, aby strona prawokultury.pl była źródłem informacji na temat istotnych wydarzeń związanych z reformą prawa autorskiego. Można na niej znaleźć informacje z ostatniej chwili, opinie i sprawozdania, jak również fundacyjne stanowiska opracowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących prawa autorskiego.
Więcej o projekcie: http://prawokultury.pl/
Brak zadań